Coaching

Zelf aan het stuur

Het werken in onze huidige tijd geeft nieuwe uitdagingen. Medewerkers moeten meer
en meer zelf de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen ontwikkelingsproces.

Coaching is een unieke manier om in een vertrouwde omgeving in de spiegel te kijken.
Natuurlijk begint elk traject met de éigen vraag van de medewerker. De nadruk ligt
daarbij op de werkcontext.

Er zijn allerlei vragen waar wij met medewerkers aan werken door middel van individuele
coaching bijvoorbeeld:
• Waar liggen mijn ambities en talenten?
• Hoe breng ik balans in mijn werk- en privéleven?
• Hoe kan ik meer impact hebben in mijn werkveld?
• Welke kant wil ik op in mijn loopbaan?
• Waar vind ik (tijdelijk) een klankbord en reflectie op mijn eigen functioneren?
• Coaching on the job is ook mogelijk. De coach woont dan bijvoorbeeld een vergadering
  van de medewerker bij en geeft hierover achteraf feedback.
• Etc.

Door coaching worden medewerkers bewuster van eigen persoonlijke ideeën, overtuigingen
en drijfveren, én hoe deze hun gedrag bepalen. Onze coaching stimuleert de medewerker
in persoonlijke en professionele groei. Van kandidaten horen we terug dat ze meer energie
hebben gekregen, zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en gerichtere keuzes maken.
Ze geven aan effectiever te zijn.

Zelf aan het 'stuur' en aan de slag met een nieuwe stap. Als navigator, sparringpartner
en coach rijden wij graag een stukje mee.