Re-integratie

"Samen werken aan het beste resultaat"

Voor een arbeidsongeschikte medewerker is het vinden van een passende functie bij
een nieuwe werkgever niet eenvoudig. Onze re-integratietrajecten (Spoor 2, WIA, Wet
Verbetering Poortwachter, UWV Werkfit, UWV Naar Werk en Gemeente PRB, bieden
klanten hulp bij deze ontdekkingstocht en is gericht op het opnieuw richting geven
aan de toekomst.

Het succesvol ontwikkelen en vermarkten van talenten, persoonlijkheid en mogelijk-
heden van de klant staan hierbij centraal. Met een praktisch en doelgericht plan van
aanpak én met een open en korte communicatielijn tussen organisatie, de cliënt/
medewerker en Staffing&Consulting.

Staffing&Consulting werkt uitsluitend met maatwerktrajecten. Wij werken dan ook niet
met een standaard klapper. Onze ervaring heeft geleerd dat een traject dat praktisch
afgestemd is op de cliënt/medewerker vaak het beste resultaat geeft, omdat iedereen
in zijn eigen tempo én op basis van zijn eigen wensen aan de slag kan gaan.
Voor de een betekent dit starten met het aanleren van werknemersvaardigheden en
empowerment om van daaruit de stap te maken naar een traject gericht op het zoeken
naar en vinden van passend werk. Voor de ander een traject waarbij de sollicitatie-
vaardigheden ontwikkeld worden of middels een werkoriëntatie met beroepskeuzetest
en meeloopdag richting gegeven kan worden aan het gericht zoeken naar een passende
baan.

Onze trajecten worden uitgevoerd op basis van individuele begeleiding. Waarbij onze
cliënt ook bewust is/wordt gemaakt van zijn eigen verantwoordelijkheid/
motivatie in zijn re-integratievraagstuk. 'Zelf aan het stuur' en aan de slag met een
nieuwe stap in zijn loopbaan. Als navigator rijden wij graag een stukje mee.

Om te komen tot een succesvolle uitvoering van het traject en de te nemen stappen
in het begeleidingsproces vinden wij het van belang dat alle partijen gezamenlijk
een inspanning doen en een positieve bijdrage leveren.
"Samen werken aan het beste resultaat".