Disclaimer

Hoewel de informatie op deze website zo actueel en correct mogelijk wordt bijgehouden en weergegeven, is het mogelijk dat de informatie niet (meer) juist is. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Het is bezoekers van deze site niet toegestaan informatie en/of diensten zonder voorafgaande toestemming van Staffing&Consulting anders dan voor eigen gebruik te vermenigvuldigen, verspreiden of openbaar te maken. Staffing&Consulting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of enigerlei verband houdt met gebruik van deze website.