Loopbaanadvies

De juiste man of vrouw op de juiste plaats

Wanneer uw medewerker naar de toekomst toe graag een nieuwe stap zou willen
zetten, kan een loopbaanadvies traject ondersteuning bieden. Staffing&Consulting
helpt bij het maken van loopbaankeuzes in een dynamisch en actie-gericht loopbaan-
adviestraject.

Uitgangspunt van het loopbaanadviestraject is het vinden van een antwoord op
de vragen: "wie ben ik? wat wil ik? wat kan ik?"

Aan het eind van het loopbaanadviestraject moet het voor de medewerker
duidelijk zijn wat voor hem belangrijk is in een baan, waar zijn belangstelling ligt,
wat voor soort werk hij het liefst zou doen, in welke rol hij zichzelf het liefst ziet,
in welk type bedrijf, met welke mensen hij het liefst zou samenwerken en welke
kansen/bedreigingen mogelijkheden/beperkingen er zijn. De medewerker wordt
persoonlijk aangesproken, op (nieuwe) gedachten gebracht en aangezet tot
reflectie.

Een dergelijk advies kan onderdeel uitmaken van een uitstroomtraject.